งูเหลือม

  • งูไม่มีพิษ สัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็น หลากหลายสายพันธุ์ สังเกตได้ง่ายๆ

    งูไม่มีพิษ สัตว์เลื้อยคลานเลือดเย็น หลากหลายสายพันธุ์ สังเกตได้ง่ายๆ

    งูไม่มีพิษ สัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีพิษในกลุ่มของงู ซึ่งมีหลายชนิด เช่น งูเขียวหัวเหลือง, งูเหลือม, งูเล็กปากแดง ฯลฯ ซึ่งไม่มีพิษแต่อาจมีเขี้ยวและกัดได้ ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สล็อตออนไลน์คือ การรู้จักและระวังตัวกับงูที่ไม่มีพิษนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับงูที่มีพิษอย่างร้ายแรง วิธีป้องกันไม่ให้งูเข้าบ้านได้มีหลายวิธี เช่น การป้องกันด้วยการตั้งรั้วรอบบ้านหรือใส่แท่นกันงูรอบบ้าน […]

    Know More